Downloads for the VU+ Duo

OpenPLi-4.0

openpli-4.0-beta-vuduo-20170223_usb.zip
2017/02/23 04:38 - 49.78MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170222_usb.zip
2017/02/22 04:48 - 49.78MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170221_usb.zip
2017/02/21 03:40 - 49.78MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170220_usb.zip
2017/02/20 04:40 - 49.78MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170219_usb.zip
2017/02/19 04:49 - 49.78MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170218_usb.zip
2017/02/18 03:48 - 49.77MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170217_usb.zip
2017/02/17 04:45 - 49.77MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170216_usb.zip
2017/02/16 04:42 - 49.77MB
openpli-4.0-beta-vuduo-20170215_usb.zip
2017/02/15 04:42 - 49.77MB

back