Downloads for the VU+ Duo2

OpenPLi-4.0

openpli-4.0-beta-vuduo2-20170330_usb.zip
2017/03/30 02:49 - 62.43MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170329_usb.zip
2017/03/29 03:34 - 62.55MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170328_usb.zip
2017/03/28 02:49 - 62.55MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170327_usb.zip
2017/03/27 03:23 - 62.55MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170326_usb.zip
2017/03/26 03:27 - 62.54MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170325_usb.zip
2017/03/25 03:38 - 62.54MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170324_usb.zip
2017/03/24 12:30 - 62.54MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170323_usb.zip
2017/03/23 03:32 - 62.54MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170322_usb.zip
2017/03/22 04:24 - 62.54MB

back