Downloads for the VU+ Duo2

OpenPLi-4.0

openpli-4.0-beta-vuduo2-20170223_usb.zip
2017/02/23 04:07 - 62.71MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170222_usb.zip
2017/02/22 04:15 - 62.71MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170221_usb.zip
2017/02/21 03:21 - 62.70MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170220_usb.zip
2017/02/20 04:08 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170219_usb.zip
2017/02/19 04:15 - 62.70MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170218_usb.zip
2017/02/18 03:28 - 62.70MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170217_usb.zip
2017/02/17 04:12 - 62.70MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170216_usb.zip
2017/02/16 04:10 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170215_usb.zip
2017/02/15 04:10 - 62.69MB

back