Downloads for the VU+ Duo2

OpenPLi-4.0

openpli-4.0-beta-vuduo2-20170116_usb.zip
2017/01/16 04:50 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170115_usb.zip
2017/01/15 04:02 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170114_usb.zip
2017/01/14 04:05 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170113_usb.zip
2017/01/13 04:23 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170112_usb.zip
2017/01/12 03:59 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170111_usb.zip
2017/01/11 04:07 - 62.69MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170110_usb.zip
2017/01/10 03:17 - 62.68MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170109_usb.zip
2017/01/09 04:09 - 62.68MB
openpli-4.0-beta-vuduo2-20170108_usb.zip
2017/01/08 11:56 - 62.68MB

back