De Historie van OpenPLi. Tien jaar zijn voorbij

Het begin:

Zo’n ruim 10 jaar geleden schafte destijds onze voormalige voorzitter en naamgever van de image een volledig nieuw concept, waar het aankwam op satellietontvangst, een Dreambox DM 7000, aan. Na een zeer succesvolle periode van de Nokia 9500 satellietontvangers bleek in aansluiting daarop de Dreambox technologie een zeer goede opvolger te zijn van de eerder door Nokia gebruikte techniek. Na enige tijd ‘gespeeld’ te hebben met de toenmalig beschikbare firmwares, was hij de mening toegedaan dat de op dat moment beschikbare firmwares niet van dien aard waren dat daar sprake was van vernieuwing. Vervolgens ging hij op zoek naar iets geheel ‘anders’. Zo zal onder meer de image van Gemini, Rudream en meerdere alternatieven bekeken zijn, maar met geen van allen voldeden aan zijn standaard. Wat nu?

Waar te beginnen:

Voor wat betreft de kennis inzake programmeren, dat moest wel lukken. Meerdere talen was hij machtig, echter om zich ‘even’ te bekwamen in Enigma, dat was toch wel even ‘andere koek’. Uiteindelijk, na veel experimenten en onderling overleg met andere inmiddels toch wel bekende namen uit de satellietscene ontstond er een eerste resultaat. Een volgende stap, het verzinnen van een pakkende naam. Daar was nog niet echt over nagedacht. De eerste verzinsels klonken niet echt florissant. Uiteindelijk bleek het erg eenvoudig. Op mijn toenmalige werk bleken meerdere collega’s identieke voornamen te hebben. Het inloggen op de werkplek gebeurde met een drieletterige logincode. En vervolgens noemde men mij op mijn werk simpelweg voortaan PLi. Daaropvolgend heb ik besloten om mijn image dan ook maar zo te gaan dopen. Om toch wat het wat speciaal te maken is er nog wel een poging ondernomen om de naam te registeren. Helaas, …… ook hier waren anderen hem voor geweest. Wiki leert ons dat ‘PLi’ nog het meest lijkt op ‘Practising Law Institute’. Dus een Registered mark kon hij ook wel vergeten….. Maar ja.. het logo was al gemaakt en PLi(R) was een feit.

Naamsbekendheid:

Om zijn creatie aan de community te presenteren zou deze verspreid moeten worden via de op dat moment op het internet aanwezige bulletinboards. De meeste van hen waren bekend vanwege met name de creatieve omgang met de mogelijkheden van Enigma ontvangers. Enkele van de in Nederland beschikbare boards waren Duckfiles en Hutsefruts. Dat waren de boards van naam, maar ook S4A had inmiddels al naamsbekendheid opgebouwd. Al snel waren er meerdere leden vanuit de community, zoals ondergetekende, die ook heil zagen in een Dreambox en met ‘zijn’ image verder wilde gaan. Soms was het bootlogo wat vreemd.. Ik kan mij nog een tijd herinneren dat een paar familieleden op een of andere manier als ‘bootlogo’ vereeuwigd werden.. En dat bracht alleen maar meer mensen die aan het image mee wilde werken. Dream Multimedia werd, mede door het grote succes van de DM7000 en latere instapmodellen de DM500 en DM5620, een gigantisch succes. Overigens is een aanzienlijk deel van dat succes te danken aan de ondersteuning van de groter groeiende groep ontwikkelaars.

Naschrift Peter Lindeman a.k.a. PLi®:

Ik ben destijds samen met Ronaldd begonnen met de eerste PLi image, nadat ik via S4A met de Dreambox in aanraking kwam (DM7000) Na een tijd alleen bezig geweest te zijn, ben ik met RadxNL in contact gekomen om bepaalde zaken uit te testen. Samen met hem heb ik destijds, het zal ergens in 2004 geweest zijn, een S4A meeting in Breda bezocht, waar wij in contact kwamen met Mirakels, ook nog steeds actief binnen het team, waarna de eerste samenwerking begonnen is. Niet heel veel later daarna trok Hydra de stekker eruit, en zoals bekend, hebben toen vele Hydra testers en ontwikkelaars zich bij PLi aangesloten. Dat is in grote lijnen hoe het is ontstaan. Wat overigens nog wel grappig is en niet veel mensen weten is dat ik ooit de eerste DM7020 in Nederland had. Via een mij bekend kanaal in het buitenland werd deze toen aan mij opgestuurd, Om mij onbekende redenen waren er destijds bepaalde personen ‘not amused’, niet wetende waar ik destijds ‘mijn’ 7020 vandaan gehaald had. Ik laat het maar zo. 😉

De groei:

Nadat ergens eind begin 2005 een ander zeer succesvol team, the Hydra, wegens omstandigheden besloten had om te stoppen met de ontwikkeling van hun image en een deel daarvan ‘gesolliciteerd’ had bij het PLi-team, begon de groei pas echt door te zetten. Destijds was er slechts één tot tweemaal per jaar een nieuwe release. Dit was voor zowel de PLi leden als haar gebruikers een spannend moment. Vlak voor en tijdens iedere release kwamen alle leden bij elkaar via een georganiseerde MSN sessie om de publieke reacties van de nieuwe release te lezen en met elkaar door te nemen. De community keek daar ook altijd naar uit. Toen hadden alle releases ook afwijkende namen. Meestal werden daarvoor benamingen van edelstenen gebruikt. Vaak was het binnen het team al een reden om een discussiepunt van te maken of de ‘verzonnen’ naam van een volgende release wel pakkend genoeg was. Een aantal daarvan waren Amber, Beryl, Citrine, Diamond, Emerald, Flubber, Helenite, Iolite, en als laatste in deze serie PLi Jade. na de release van Jade was het ‘over’ met de maandelijkse releases alsook voor wat betreft de alfabetische naamgeving. Wat ook aardig is om te vermelden is, dat de methode van een aankondiging van een nieuwe image ook redelijk revolutionair was binnen de satellietscene. Met de introductie van Iolite image is er een Youtube presentatie geintroduceerd wat oa. de voornaamste wijzigingen toonde. Hierin was PLi de eerste die dit op deze wijze publiceerde. In de jaren daarna, ergens rond 2007, werd er, naast de ondersteuning binnen de destijds aanwezige boards, ook eigen actieve ondersteuning in gang gezet door een PLi supportforum in te richten. Deze werd bekend onder de naam http://pli-images.org, en is heden ten dagen, naast de huidige registratie http://openpli.org, nog steeds geregistreerd door de vereniging. Ook achter de schermen werd er meer en meer structuur in gang gezet wat zich in april 2008 uitte in de oprichting van een ‘vereniging’. De toenmalige leden van PLi werden bij de oprichting ‘automatisch’ lid van de vereniging. In de loop der jaren werden er, naast het team van ontwikkelaars, ook een aantal leden aan het team toegevoegd om, naast adviserende, ook ondersteunende taken waar te nemen. Dit betrof vaak het beheer van het forum wat intussen ruime internationale bekendheid had verworven.

De Open-source gedachte:

Eind 2008 wordt er binnen de vereniging over nagedacht of ‘wij’ vinden dat de sources van de image publiek moeten worden. M.a.w., gaan wij op een echte ‘open’ wijze door met het ontwikkelen van onze firmware? Uiteindelijk is, na een testperiode, waarin de mogelijkheden van Git getest zijn, ‘groots’ aangekondigd dat PLi de open-source gedachte ging uitdragen en dat de sources publiek werden. OpenPLi was een feit. Dit had in de loop der jaren nogal wat gevolgen. Overigens niet enkel door het ‘open’ gaan van PLi, maar ook door de grote aanwas aan Linux gebaseerde receivers, die met scheepsladingen tegelijk vanuit Korea en China ingevoerd werden, groeide de belangstelling voor dit segment ontvangers en dientengevolge ook het aantal ‘ontwikkelaars’ van firmwares. Een groot deel van hen gebruikte destijds, en nu nog steeds de sources van onze image.

Conclusie:

Nu, 10 jaar na de aanschaf van een Dreambox 7000 door onze naamgever, moet er toch nog wel een kanttekening geplaatst worden bij de algehele doorvoering van de Open-source gedachte. Wij hadden gehoopt, dat de open-source gedachtegang door ieder nieuw team gebruikt zou worden. Helaas blijkt dit in veel gevallen toch eenrichtingsverkeer te zijn, waardoor de open-source gedachte niet volledig tot uitvoer komt Er blijkt toch nog een lange weg te gaan om dit volledig verwezenlijkt te krijgen. Maar, waar het ook om gaat, ‘het plezier in de hobby’, dat is gedurende de achter ons liggende periode van tien jaar, altijd gebleven.

Namens het PLi team,

Frenske, Voorzitter


back to previous

Metadata
 
Modified
2016/12/07
Author
webmaster
Comments
none