Downloads for the Edision OS mio 4K +

OpenPLi 7.2 » Pre-release test images

openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191121_usb.zip
2019/11/21 21:25 - 68.57MB
openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191121_multiboot.zip
2019/11/21 21:25 - 63.02MB
openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191120_usb.zip
2019/11/20 15:10 - 68.36MB
openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191120_multiboot.zip
2019/11/20 15:10 - 62.77MB
openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191119_usb.zip
2019/11/19 14:54 - 68.35MB
openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191119_multiboot.zip
2019/11/19 14:54 - 62.77MB
openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191118_usb.zip
2019/11/18 15:19 - 68.35MB
openpli-7.2-rc-osmio4kplus-20191118_multiboot.zip
2019/11/18 15:19 - 62.77MB

back