Downloads for the Edision OS mio 4K +

OpenPLi 7.3 » Stable release

openpli-7.3-release-osmio4kplus-20201123_usb.zip
2020/11/23 03:33 - 66.11MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20201123_multiboot.zip
2020/11/23 03:33 - 60.26MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20201116_usb.zip
2020/11/16 03:37 - 66.11MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20201116_multiboot.zip
2020/11/16 03:37 - 60.26MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20201109_usb.zip
2020/11/09 03:22 - 66.12MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20201109_multiboot.zip
2020/11/09 03:22 - 60.26MB

OpenPLi 7.2 » Stable release

openpli-7.2-release-osmio4kplus-20200630_usb.zip
2020/06/30 02:21 - 68.87MB
openpli-7.2-release-osmio4kplus-20200630_multiboot.zip
2020/06/30 02:21 - 62.83MB

back