Downloads for the Edision OS mio 4K +

OpenPLi 7.3 » Stable release

openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200810_usb.zip
2020/08/10 05:19 - 66.11MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200810_multiboot.zip
2020/08/10 05:19 - 60.26MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200803_usb.zip
2020/08/03 02:31 - 66.11MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200803_multiboot.zip
2020/08/03 02:31 - 60.26MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200727_usb.zip
2020/07/27 05:39 - 66.11MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200727_multiboot.zip
2020/07/27 05:39 - 60.26MB

OpenPLi 7.2 » Stable release

openpli-7.2-release-osmio4kplus-20200630_usb.zip
2020/06/30 02:21 - 68.87MB
openpli-7.2-release-osmio4kplus-20200630_multiboot.zip
2020/06/30 02:21 - 62.83MB

back