Downloads for the Edision OS mio 4K +

OpenPLi 7.3 » Stable release

openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200921_usb.zip
2020/09/21 02:41 - 66.11MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200921_multiboot.zip
2020/09/21 02:41 - 60.25MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200914_usb.zip
2020/09/14 14:16 - 66.12MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200914_multiboot.zip
2020/09/14 14:16 - 60.25MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200907_usb.zip
2020/09/07 02:31 - 66.11MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20200907_multiboot.zip
2020/09/07 02:31 - 60.26MB

OpenPLi 7.2 » Stable release

openpli-7.2-release-osmio4kplus-20200630_usb.zip
2020/06/30 02:21 - 68.87MB
openpli-7.2-release-osmio4kplus-20200630_multiboot.zip
2020/06/30 02:21 - 62.83MB

back